روغن های صنعتی موبیل

محصولات شل
آذر ۲۹, ۱۳۹۷
روغن بی پی
آذر ۲۹, ۱۳۹۷
 Circulating Oil

روغن های گردشی

 compressor Oil

روغن کمپرسور

 ‍Cutting Oil

روغن های برشی

 ّFood Machinery Lubricants

روغن ماشین آلات غذایی

       Gear oil

                  روغن دنده

Hydraulic Oil

روغن های هیدرولیک

   

     
 Industrial Grease

گریس های صنعتی

 Machine Oil

روغن های ماشین

 Natural Gas Engine Oil

روغن موتورهای گازطبیعی

 Paper Machinery Oil

روغن ماشین آلات کاغذ سازی

 Refrigeration Oil

روغن های خنک کننده

 Turbine Oil

روغن توربین